Privacy verklaring

Watersportvereniging WSV de Beuningseplas

Watersportvereniging WSV de Beuningseplas, gevestigd aan Verlengde Reekstraat 1A 6642 KM Beuningen (Gelderland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Watersportvereniging WSV de Beuningseplas
www.wsvdebeuningseplas.nl 
Verlengde Reekstraat 1A
6642 KM Beuningen (Gelderland)
Tel: +31-614497125

Rudo is de Functionaris Gegevensbescherming van Watersportvereniging WSV de Beuningseplas Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt wanneer je een nieuwsbrief aanvraagt. Er wordt dan een profiel aangemaakt met naam en e-mail adres. Dit wordt alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief aangaande activiteiten en ander nieuws van onze Watersportvereniging. 
 • Bankrekeningnummer
 • Foto en videomateriaal van activiteiten van onze vereniging.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas verwerkt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:,namelijk voor gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.
Buiten de website om verwerkt de WSV persoonsgegevens van minderjarigen. Onze vereniging is bij uitstek een sportvereniging waar veel kinderen lid van zijn. Die persoonsgegevens verwerken wij na verkregen toestemming van de ouders/verzorgers van de minderjarige leden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling in het kader van de uitvoering van het lidmaatschap
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op grond van verkregen toestemming
 • Marketing en communicatie, op basis van verkregen toestemming
 • Het onderhouden van contact ter uitvoering van onze (lidmaatschaps)overeenkomst of op grond van een gerechtvaardigd verenigingsbelang, noodzakelijk om onze verenigingstaak te vervullen.
 • Watersportvereniging WSV de Beuningseplas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Watersportvereniging WSV de Beuningseplas) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van onze leden worden uit onze mailings en systemen verwijderd binnen 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap. Persoonsgegevens van zakelijke contactpersonen worden verwijderd binnen 6 maanden na een formele beëindiging van een samenwerking, en in andere gevallen wanneer er gedurende twee jaar geen enkel relevant zakelijk contact is onderhouden. Zo willen wij voorkomen dat we onnodig “slapende” persoonsgegevens in ons bezit hebben.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Watersportvereniging WSV de Beuningseplas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Watersportvereniging WSV de Beuningseplas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Watersportvereniging WSV de Beuningseplas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Watersportvereniging WSV de Beuningse Plas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Alle foto's op deze website zijn copyright WSV de Beuningse Plas en mogen alleen met toestemming gebruikt worden op andere media. Wij maken regelmatig foto's van de activiteiten en respecteren ieders privacy. Wanneer iemand zijn foto's niet op de website wil zien dan graag een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zorgen dat de foto verwijderd wordt.

Introductie

Waarom deze watersportvereniging ? Watersportvereniging de Beuningse Plas

Zodra het weer het toelaat wordt er volop gebruik gemaakt van de vaarten. Vooral door kinderen, dit is een van de grote voordelen van onze wijk. Al enige tijd speelden wij met de gedachten om vooral iets voor kinderen op en in het water te organiseren.Aangezien wij zelf vroeger betrokken zijn geweest bij de watersport, ontstond het idee om deze watersportvereniging op te richten.

Onze doelstellingen zijn grofweg te verdelen in twee hoofddoelstellingen:

 • Enerzijds om ons als bewoners te organiseren om samen met de gemeente de aanleg van de Beuningse Plas te bespoedigen.
 • Anderzijds om het recreeren op het water op een zo veilig mogelijke wijze te laten verlopen.

In onze doelstellingen staat dan ook:

 • Stimulering van watersportbeoefening door jeugd en volwassenen. Zowel recreatief als in
  wedstrijdverband.
   
 • Bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid op het water.
   
 •  Bevorderen van uitbreiding van de benutbare waterwegen inclusief de Beuningse Plas en de onderlinge connecties ten behoeve van de vereniging en de omringende gemeenschap.


(Voor meer info zie hoofdstuk "Statuten").

Diefstal elektromotor van een boot aan de Palingracht

Watersportvereniging de Beuningse Plas

In de nacht van zondag op maandag jl. is een elektromotor van een boot van het Ganzeneiland in Beuningen gestolen. De dieven zijn deels via het water bij de boot gekomen, getuige de moddersporen op de kant met afdrukken van rubberlaarzen.
Dit geeft duidelijk aan dat de dieven goed voorbereid door de wijk struinen, op zoek naar deze motoren.

We kunnen er dus vanuit gaan dat dit vaker gaat gebeuren! Twee maanden geleden werden ook al kano's gestolen uit de Beuningse Plas.
Bewoners wordt aangeraden losse elektromotoren goed te beveiligen, danwel van de boot te halen en boten met kettingsloten vast te leggen. Verder natuurlijk de politie bellen als je iets ziet wat je niet vertrouwt.

Watersportvereniging de Beuningse Plas.

R. Hermsen

Logo wsvdebeuningseplas

Vragen ? Stuur een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Komende activiteiten

zo 11 juni 2023
12:30 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren) + zeilcursus (deel 2) + Sjors Sportief
zo 18 juni 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 25 juni 2023
14:00 - 19:00
Jaarfeest 2023 + Zeilen/kanovaren
zo 02 juli 2023
09:00 - 16:00
Seizoensloop Hardloop Vereniging Beuningen
zo 02 juli 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 09 juli 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 16 juli 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 23 juli 2023
00:00
Zomersluiting
zo 20 aug 2023
00:00
Einde zomersluiting
zo 20 aug 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 27 aug 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 03 sept 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
za 09 sept 2023
19:00 -
Water & Vuurtocht 2023
zo 10 sept 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren) + Sjors Sportief
zo 17 sept 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 24 sept 2023
14:00 - 17:00
Zondag opening (zeilen/kanovaren)
zo 01 okt 2023
10:00 - 15:00
Beuningseplas loop (Stichting Beuningen Actief)
zo 01 okt 2023
15:00 - 17:00
Vrijwilligers borrel (afsluiting seizoen)

Login

Wie is online

We hebben 148 gasten en geen leden online

Nieuwsbrief

Statistieken

Artikelen bekeken hits
92887

Copyright © 2008 - 2023 WSVdeBeuningseplas.     Disclaimer |Privacy verklaring