Aanmelding nieuwe leden

Inschrijfformulier Watersport Vereniging de Beuningse Plas

 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Watersport Vereniging de Beuningse Plas en gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglementen en de privacy verklaring.

Geef a.u.b. je voornaam

Geef a.u.b. je achternaam

Vul het adres + nummer in waar je woont

Geef de postcode en woonplaats

Vul je telefoonnummer in

Geef a.u.b. een geldig e-mail adres

Vul je geboortedatum in

Ongeldige invoer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u aan een van de volgende vrijwilligerstaken meehelpen ?

Ongeldige invoer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien het lid minderjarig is dient een wettelijk vertegenwoordiger te tekenen.

Naam wettig vertegenwoordiger

Ongeldige invoer

Zet uw handtekening met de muis/cursor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Watersportvereniging de Beuningse Plas om van onderstaande bank of ING rekening jaarlijks de contributie af te schrijven wegens contributie van de aangemelde leden.ndien het lid minderjarig is dient een wettelijk vertegenwoordiger te tekenen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen

Vul het juiste IBAN nummer in

Geef de naam van de rekening houder in

Geef de postcode en woonplaats

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende gaat akkoord met de incassoregeling zoals door de gezamenlijke banken en Interpay zijn vastgesteld.

Ongeldige invoer

Zet uw handtekening met de muis/cursor

Vul het getal in
Ververs Ongeldige invoer

Komende activiteiten

Geen evenementen

Login

Nieuwsbrief

Copyright © 2008 - 2023 WSVdeBeuningseplas.     Disclaimer |Privacy verklaring