Logo wsvdebeuningseplasWater Sport Vereniging de Beuningse Plas
Onze vereniging bestaat sinds 2008 en is gevestigd aan de Verlengde Reek straat te Beuningen. De doelstelling van de vereniging is drie-ledig en kan als volgt worden samengevat:

 • Watersport stimuleren in de breedste zin van het woord
 • Bevaarbaarheid handhaven van het water in de Beuningse Plas
 • Gezelligheid (in de wijk) bevorderen

Momenteel (2017) kent de vereniging ca. 300 leden. Het lidmaatschap staat open voor alle geïnteresseerden uit Beuningen of zelfs daarbuiten. De contributieprijzen houden wij laag, deze bedragen € 27,50 per jaar voor een jeugdlid tot 18 jaar, volwassenen betalen € 12,50 per jaar. Het clubhuis is sinds vorig jaar gerealiseerd, een perfecte uitvalsbasis om wateractiviteiten te organiseren! Alles binnen de vereniging is en wordt gefinancierd uit eigen middelen en sponsorbijdragen.

Zondagmiddag: water-middag
De activiteiten vinden meestal plaats op zondag. Dit jaar zullen wij ongeveer 20 keer geopend zijn. Met de toename van het aantal vrijwilligers wordt ernaar gestreefd volgend jaar bijvoorbeeld ook op woensdagmiddagen open te kunnen zijn.
Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk op het water te zijn, met name in kano’s of optimisten (zeilbootjes). Zij krijgen instructie en individuele vaardigheden worden geregistreerd. Bij voldoende vaardigheid mag het materiaal geleend worden voor een tot twee uur, om de gehele wijk zelfstandig mee rond te varen. Inschrijving hiervoor kan via onze website.

Evenementen
Minimaal 2 keer per jaar organiseren wij grotere evenementen, waar ca. 100 personen aan deelnemen. Wij verwachten dat deze (voor leden gratis toegankelijke) feesten een steeds grootschaliger karakter zullen krijgen.
In het voorjaar (juni) organiseren wij het JAARFEEST. Een dag volop spelletjes, een stormbaan (voorheen survival), springkussen, pony rijden e.d. afgesloten met een gezellige barbecue met live-muziek.
In het najaar houden wij de inmiddels traditionele WATER & VUUR TOCHT. Langs de kant is de mogelijkheid tot het bakken van broodjes en marshmallows. Zodra het donker genoeg is varen wij in optocht door de wijk, met verschillende aanleg-plaatsen onderweg met hapjes en culturele ontmoetingen (cabaret, muziek). De scouting is hierbij ook aanwezig, zij bouwen traditioneel een groot vlot met vuur. Ook aan Sjors Sportief doen wij al enkele jaren mee wat ons ook veel nieuwe leden oplevert. Natuurlijk hebben wij regelmatig borrelavonden, voor de vrijwilligers maar ook voor de ondernemers die onze vereniging een warm hart toedragen. Ideaal natuurlijk om ook uw netwerk te vergroten.

Vanaf het watersportseizoen 2017/2018 gaat de Watersportvereniging Beuningse Plas  verder met sponsoren en wordt de Business Club  opgeheven.

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij voor een groot deel afhankelijk van donateurs en sponsoren. Wij hebben daarvoor de volgende sponsoropties: Donateur

 • Bijdrage van 100 euro
  Vermelding van uw logo op website + nieuwsbrief + kalender + folder.
  Sponsor is automatisch lid van de vereniging.
  Uitnodiging voor alle activiteiten van de WSV.

Sponsor

 • Bijdrage vanaf 150 euro

 • Vermelding van uw logo op website + nieuwsbrief + kalender + folder.
  Sponsor en gezin is automatisch lid van de vereniging

 •  

  Uitnodiging voor alle activiteiten van de WSV.

 •  

  Mogelijkheid tot het vermelden van uw logo op diverse plaatsen (bijvoorbeeld
  d.m.v. vlaggen/banners e.d.) tijdens een evenement.

 • Mogelijkheid tot het vermelden van uw bedrijfsnaam op boot of zeil.

 • Mogelijkheid tot het vermelden van een evenement naar uw bedrijfsnaam.

Reclameborden

 • Mogelijkheid tot het plaatsen van een reclamebord met uw logo op ons terrein
  (volgens vastgestelde afmeting e.d.)
 • Tarief bord rond 400 euro en huur per jaar 350 euro.

Hoofdsponsor
Bijdrage van(af) 500 euro

 • Vermelding van uw logo op website + nieuwsbrief + kalender + folder.
 • Mogelijkheid tot het vermelden van uw logo op diverse plaatsen (bijvoorbeeld dmv vlaggen) tijdens een evenement.
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van een bord met uw logo op ons terrein (volgens vastgestelde afmeting e.d.)
 • Mogelijkheid tot het vermelden van uw bedrijfsnaam op boot of zeil.
 • Mogelijkheid tot het vernoemen van een evenement naar uw bedrijfsnaam.

Wij staan uiteraard open voor suggesties uwerzijds en horen dit graag.

In 2017 kennen wij de volgende (hoofd)sponsoren en donateurs:

Hoofdsponsor:
Gemeente Beuningen
Rabobank

Gemeente Beuningen    Rabobank  

 

Sponsors:
Hype Hypotheken
BIJWA

Hype     

 

Donateurs:
Torenbeek administratie

Torenbeek administraties     

        Tuin en Park Maas en Waal

      Auto Elektro Maas en Waal   

Komende activiteiten

Geen evenementen

Login

Nieuwsbrief

Copyright © 2008 - 2023 WSVdeBeuningseplas.     Disclaimer |Privacy verklaring